Český institut pro popularizaci a revitalizace arbitráže (CZIPRA)

Kdo jsme? Jsme spolek, který je otevřen každému, komu dobrá pověst, propagace a rozvoj rozhodčí řízení jako rovnocenného způsobu řešení sporů leží na srdci.
 
Co je naším cílem? • Chceme, aby se Česká republika stala „arbitration-friendly“ zemí, • Chceme pracovat na zlepšení pověsti rozhodčího řízení mezi odbornou právnickou veřejností i potenciálními uživateli, • Chceme podporovat růst odbornosti, profesionality a etiky, • Chceme navázat spolupráci a partnerství s asociacemi a rozhodčími soudy v České republice i v zahraničí, • Chceme vytvořit fórum pro sdílení zkušeností a výměnu názorů mezi odborníky v oblasti rozhodčího řízení.
 
Jak chceme cíle dosáhnout? • Komunikace Otevřená komunikace s odbornou veřejností, se zřizovateli stálých rozhodčích a s potenciálními uživateli rozhodčího řízení jak z podnikatelské, tak veřejnoprávní oblasti.
 
• Publikace a propagace Aktivní propagace rozhodčího řízení, informování o výhodách rozhodčího řízení napříč všemi dostupnými médii.
 
• Podpora Pořádání seminářů, workshopů a přednášek. Zviditelnění České republiky jako místa vhodného pro konání rozhodčího řízení.
 
• Vzdělávání Organizace vzdělávacích akcí pro rozhodce, advokáty, in-house právníky a další zájemce, navázání spolupráce a partnerství s asociacemi a rozhodčími soudy v České republice a v zahraničí, spolupráce s akademickou obcí a profesními komorami. Prosazování aplikace nejvyšších etických standardů po vzoru předních světových arbitrážních asociací.
 
• Think Tank Vytvoříme fórum, kde se budou pravidelně setkávat odborníci na rozhodčí řízení, aby sdíleli své zkušenosti a názory.