Námitka nedostatku pravomoci vznesené v rozhodčím řízení vedlejším účastníkem

Neexistence aktivní věcné legitimace vedlejšího účastníka v rozhodčím řízení k podání žaloby o zrušení rozhodčího nálezu

Číst více

Neexistence věcné aktivní legitimace manželky účastníka rozhodčího řízení k podání žaloby o zrušení rozhodčího nálezu

K návrhu na zrušení rozhodčího nálezu není legitimována manželka účastníka rozhodčího řízení, i když v rozhodčím řízení bylo rozhodováno o dluhu ze zá

Číst více

Neobsahuje-li rozhodčí doložka přímé určení rozhodce ad hoc a odkazuje-li pouze na seznam rozhodců

Neobsahuje-li rozhodčí doložka přímé určení rozhodce ad hoc a odkazuje-li pouze na seznam rozhodců vedený a „rozhodčí řád“ vydaný fyzickou osobou (roz

Číst více

Včasnost námitky neplatnosti rozhodčí smlouvy

Včasnost námitky neplatnosti rozhodčí smlouvy

Číst více

Neexistence exekučního titulu, i když rozhodčí nález nebyl odklizen

Není-li uzavřena rozhodčí smlouva, není vydaný rozhodčí nález způsobilým exekučním titulem bez zřetele k tomu, že povinný v rozhodčím řízení neexisten

Číst více