Pravidla IBA pro dokazování v mezinárodním rozhodčím řízení

Pro informaci rozhodců, advokátů i stran zveřejňujeme Pravidla IBA pro dokazování v mezinárodním rozhodčím řízení

Číst více

UNCITRAL Model Law

Myslíte si, že by Česká republika měla usilovat o změnu zákona o rozhodčím řízení tak, aby byl rovněž v souladu s UNCITRAL Model Law?

Číst více

zákon č. 216/1994 Sb. o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů v platném znění

zákon č. 216/1994 Sb. o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů, znění účinné od 30. 9. 201

Číst více

IBA International Principles on Conduct for the Legal Profession

Pro inspiraci jsem si dovolil připojit IBA International Principles on Conduct for the Legal Profession v PDF verzi.

Číst více

Zákon 216/1994 Sb. o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů, znění účinné od 30. 9. 2017

Jsem přesvědčen, že na našich stránkách nesmí chybět Zákon č. 216/1994 Sb. o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nález

Číst více