Arbitration in Banking and Financial Disputes Deconstructed

Zajímavý odkaz na postřehy prof. Affakiho a jeho kanceláře na arbitráž ve sporech z finančních produktů Arbitration in Banking and Financial Disputes Deconstructed