Arbitration in secured transactions

Zajímavý odkaz na postřehy prof. Affakiho a jeho kanceláře na arbitráž ve sporech ze zajištěných transakcí Arbitration in secured transactions