ESLP o C. Pechstein a A. Mutu

Tisková zprávu ESLP ve věci dnes vydaného rozsudku o stížnostech proti rozhodnutím švýcarského Federálního soudu, který rozhodoval o žalobách na zrušení rozhodčích nálezů vydaných CAS v kauzách německé rychlobruslařky Claudie Pechsteinové a rumunského fotbalisty Adriana Mutua. Předmětem stížností byly především námitky týkající se porušení práva na spravedlivý proces v mezinárodní sportovní arbitráži u CAS.

 

ESLP nakonec v zásadních bodech dospěl k závěru, že právo na spravedlivý proces v zásadě porušeno nebylo (odmítl námitky týkající se způsobu sestavování seznamu rozhodců CAS či financování CAS ze strany sportovních organizací). ESLP však jako problematické vnímal, že řízení před CAS není veřejné, neboť kontrola veřejnosti je jednou ze základních záruk práva na spravedlivý proces, a v tomto bodu vyslovil porušení článku 6 Evropské úmluvy o ochraně lidských práv. Nelze vyloučit, že v tomto bodě bude nutno upravit pravidla CAS týkající se řízení, v nichž jde o spor mezi sportovcem a sportovní asociací.

 

Nález sám je jen ve francouzštině.