Financial Institutions and International Arbitration

Připojuji v PDF formátu zajímavý příspěvek o dalších možnostech kde je možno sjednavat ve finančním sektoru  rozhodčí doložky