ICC Prague Arbitration Day 2018

ICC Prague Arbitration Day 2018

PŘÍLEŽITOSTI A VÝZVY PRO MEZINÁRODNÍ ARBITRÁŽ V REGIONU STŘEDNÍ A VÝCHODNÍ EVROPY

V pondělí 26. února 2018 se v Praze konal první ročník konference o rozhodčím řízení: ICC Prague Arbitration Day 2018. Konference se konala pod záštitou Mezinárodního rozhodčího soudu ICC a organizována byla českým výborem ICC. Stěžejním tématem byly příležitosti a výzvy pro mezinárodní arbitráž v regionu střední a východní Evropy. Prvního ročníku se zúčastnilo přes 100 účastníků z celkem 18 zemí světa.

Odborně byla konference složena ze čtyř zajímavých témat, která byla diskutována jednotlivými panely. Témata byla rychlost a efektivita rozhodčího řízení, Third Party Funding, výkon mezitímních opatření rozhodčích senátů a výběr správného místa pro rozhodčí řízení.

(c) M. Olík

Více informací a fotografie z akce naleznete zde:

http://www.icc-cr.cz/cs/akce/prague-arbitration-day-2018?type=5