Jour fixe s předsedkyní RS

Na pravidelný Jour fixe, pořádaný tentokrát v úterý 9.10. ve Wine bar KOGO ve Slovanském domě za účasti významných kolegů z tuzemských i zahraničních kanceláří přijala pozvání i prof. Marie Karfíková, předsedkyně Rozhodčího soudu při HK ČR a AK ČR. Nezávazná společenská atmosféra setkání se s postupem času přeměni.la na atmosférupřevážně pracovní. Byla mj.. probírána témata problematiky rozhodčího řízení jako takového, současné situace Rozhodčího soudu i jeho budoucnosti.

(c) L.V.