Klub Lidových novin s Prof. Marií Karfíkovou & JUDr. Gerhardtem Bubníkem

V úterý 27. února se v pražském hotelu Boscolo v režii EventsMafra.com konalo šesté setkání diskusního klubu Lidových novin s právní a justiční tematikou, tentokrát se stalo hlavním bodem diskuse rozhodčí řízení a vše s ním spojené. Hlavními diskutery byla předsedkyně Rozhodčího soudu při  při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky Prof. Marie Karfíková a rozhodce a advokát JUDr. Gerhardt Bubník z AK Bubník Myslil & Partners.

o rozhodčím žízení, jeho pověsti a cestách k jejímu zlepšení. 

Tématem večera bylo rozhodčí řízení a poprvé byli hlavní hosté dva. Po úvodním slovu šéfredaktora LN Istvána Léka se ujala slova profesorka Marie Karfíková, která hovořila o krocích, které již od převzetí své funkce podniká s cílem revitalizovat nejvýznamnější tuzemskou arbitrážní instituci a jaká tato práce přináší úskalí.

Po ní hovořil dlouholetý advokát a rozhodce Gerhardt Bubník, jenž si jako téma zvolil problematiku střetu zájmů advokáta a rozhodce s tím že prosazuje velmý konflikt zájmů vnímá ten který rozhodce či advokát, ale stejně důležitým aspektem je možnost jak tento vztah vnímá případně jak by je mohla vnímat odborná i laická veřejnost, případně jak by jej mohly prezentovat sdělovací prostředky. Negativní dopady, které pominutím těchto aspektů rozhodčímu řízení vznikly, nebo by ještě vzniknout mohly se budou dlouho a velmi komplikovaně napravovat.

Pozvání na klubový večer přijala diskuze se zúčastnilo více než třicet významných právníků z řad advokátů, notářů i jiných právnických profesí, jejichž pro ilustraci přikládám.

V minulosti byli hosty klubu LN ministr spravedlnosti Robert Pelikán, profesor Karel Eliáš nebo špičky české justice Josef Baxa, Ljubomír Drápal a Roman Fiala.

(c) Kristian Léko a Ladislav Vostárek