Náš člověk na Baltic Arbitration Days 2018

Ve dnech 14. a 15. června se v prostorách Stockholm School of Economics v lotyšské Rize  uskutečnil již sedmý ročník konference DIS BALTIC ARBITRATION DAYS 2018. Mezi zajímavá témata bohatého programu patřily kromě jiného otázky řešení korporátních sporů v rozhodčím řízení v Irsku, Ruské federaci, Velké Británii a na Ukrajině,  zkušenosti s aplikací New Yorské úmluvy při přeshraničním výkonu rozhodčích nálezů,  dopady Brexitu na rozhodčí řízení, a další témata.  Konference se účastnili delegáti z řady zemí, kromě Lotyška i delegáti z Litvy, Estonska, Ruska, Finska, Švédska, Ukrajiny, Běloruska, Německa, Švýcarska, Rakouska, Izraele, Velké Británie, Irska, Číny, Indie, Moldávie. Konference se účastnil i člen CZIPRA z České republiky.

(c) Vladimir Jašek