Nový web

S ohledem na dotazy kolegů jsme se rozhodlů spustít webové stránky našeho spolku u přesto, že stále pracujeme na jejich konstrukci a jsou ve zkušebním provozu, prosíme o omluvu případných nedostatků.

(c) L. Vostárek