Pozvánka na simulované ústní jednání

Dovolujeme si tímto oznámit, že CZIPRA připravila ve spolupráci s Rozhodčím soudem při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky pro nově zapsané rozhodce tohoto rozhodčího soudu v rámci jejich dalšího vzdělávání simulované ústní jednání rozhodčího senátu.

 

Pozvánka na simulované ústní jednání

Vážené rozhodkyně, vážení rozhodci,

Dovolte mi Vás jménem Rozhodčího soudu pozvat na školení nově zapsaných rozhodců, které se uskuteční formou simulovaného ústního jednání. Jde o příležitost probrat procesní postupy ústního jednání a seznámit se s dalšími rozhodci ze Seznamu rozhodců Rozhodčího soudu.

Simulované jednání proběhne dne 24. 4. 2018 od 9:30 hod v sídle Rozhodčího soudu, Vladislavova 17, 110 00 Praha 1.

Jednání proběhne na základě konkrétního případu, který bude účastníkům s minimálně týdenním předstihem zaslán k prostudování.

 

Jednání povede:                                    JUDr. Bohuslav Klein, jako předseda senátu

Členové senátu:                                     JUDr. Martin Maisner

                                                       JUDr. Ladislav Vostárek

Zástupce strany žalující:                          JUDr. Ing. Miloš Olík LL.M., Ph.D.

Zástupce strany žalované:                        JUDr. Petr Poledne