Praha je pro arbitráže ideálním místem

Miloš Olík, předseda Komise pro mezinárodní arbitráž ICC ČR, tvrdí, že Praha má skvělé podmínky pro mezinárodní arbitráže: špičkové experty, perfektní jazykovou výbavu i výbornou dostupnost

https://pravniradce.ihned.cz/c1-66074150-praha-je-pro-arbitraze-idealnim-mistem.

Co vás vedlo k uspořádání konference ICC Prague Arbitration Day 2018?

Myšlenka uspořádat mezinárodní konferenci v Praze se poprvé zrodila na jednom z pravidelných setkání členů Komise pro mezinárodní arbitráž, která funguje při českém ICC (pozn.: Mezinárodní obchodní komora). S kolegy jsme diskutovali o aktivitách, které mohou Komise a její členové učinit pro podporu rozhodčího řízení. Tento smělý nápad uspořádat mezinárodní konferenci se všem členům velmi zalíbil a z prvotní myšlenky jsme hned přešli do diskuse o konkrétních představách, jak by taková akce měla vypadat. Jasno jsme měli především o hlavním tématu konference, kterým byly příležitosti a výzvy pro rozhodčí řízení v zemích střední a východní Evropy. Další parametry, jako jsou aktuální témata, přednášející, cílové publikum, vyplynuly přirozeně.

Jaká byla vaše očekávání?

Už na začátku plánování jsme si vytyčili celkem tři základní cíle. První byl zpopularizovat a zviditelnit arbitráž, a to nejen tu mezinárodní, v regionu střední a východní Evropy. V podstatě jsme chtěli zvýšit povědomí o rozhodčím řízení, jakožto o vysoce efektivním způsobu řešení sporů. Druhým cílem pak bylo založit tradici v pořádání mezinárodních konferencí v České republice. Chtěli jsme uspořádat takovou akci, která by přilákala odborníky z oboru, a to nejen jednou, ale opakovaně. Třetí cíl pak byl sdílet zkušenosti, know-how, nápady a různé podněty. Chtěli jsme vytvořit místo, kde se budou diskutovat aktuální problémy a překážky arbitráže v regionu a kde společně mezi přednášejícími a účastníky budou diskutovány možnosti jejich řešení.

Jedním z hlavních témat konference byl výběr vhodného místa pro konání rozhodčího řízení. Jak je na tom Praha?

Téma místa arbitráže má dvě roviny. První je místo arbitráže jako volba jurisdikce. Jde o to, jaký právní řád strany zvolí pro svou arbitráž, tj. jaké procesní normy se budou aplikovat, které soudy budou mít pomocnou a kontrolní funkci, apod. Druhá rovina pak je, kde se fyzicky odehraje ústní jednání. Pokud jde o to první, tak si musíme už konečně přiznat, že náš právní řád v mnohém zaostává za nejmodernějšími trendy v úpravě rozhodčího řízení. Tradiční arbitrážní jurisdikce neustále vymýšlí nástroje, jak usnadnit a podpořit řešení sporů prostřednictvím arbitráže. U nás bohužel toto zatím chybí a naše země, kdysi populární pro svou otevřenost arbitrážím, se tak dostává na druhou kolej. To však je na samostatnou diskusi o systémových změnách v právní úpravě. Pokud jde o Prahu jako místo konání ústního jednání, pak jsem se osobně už několikrát přesvědčil, že jde o lokalitu skutečně jedinečnou. V Praze jsou potřebné jednací místnosti, služby na špičkové úrovni, v rámci Evropy perfektní dostupnost, kvalitní právníci, experti a tlumočníci, vysoká míra bezpečnosti apod. A to vše za mnohem nižší ceny, než na jaké jsme zvyklí v tradičních arbitrážních místech. Prahu lze tedy jako místo ústního jednání jednoznačně doporučit.

Plánujete tedy v příštím roce navázat dalším ročníkem?

Určitě. Jsme rádi, že se nám první ročník povedl. Šli jsme tak trochu do neznáma, protože s podobnou konferencí zatím nikdo v ČR zkušenost neměl. Jak se ale ukázalo, tak zájem byl nad očekávání. Na první ročník se zaregistrovalo více než 100 účastníků z celkem 18 zemí světa. Máme tedy na co navazovat a už nyní hledáme datum příštího ročníku a začínáme vymýšlet témata. Sbíráme také zpětnou vazbu od letošních účastníků a budeme rádi za jejich názory a doporučení. Chtěli bychom druhý ročník zase o kousek posunout a vylepšit. Věříme, že se nám to povede, a už nyní všechny srdečně zvu.