Výjezd zakladatelů CZIPRA na Vienna Arbitration Days

 

 

Prvním letošním počinem našeho spolku byla účast několika členů CZIPRA na letošních Vienna Arbitration Days abychom nasáli atmosféru již tradičního setkání evropských rozhodců a abychom se přesvědčili jak pracuje rakouský spolek ArbAut, sdružující rozhodce a podporovatele arbitráže bez ohledu na zemi působnosti.

Na tomto přáteském setkání jsme měli možnost vyměnit si se zahraničními  kolegy názory i zkušenosti a pozoruhodné bylo setkání s našimi kolegy z Bratislavy, kteří i když už do Vídně nejezdí tramvají jako před válkou, ale stejně to mají co by kamanem dohodil.

Měli jsme velmi zajímavou a poučnou diskuzi s Martinem Magálem, partnerem bratislavké kanceláře Allen & Overy a dozvěděli jsme se spoustu zajímavých věcí. Tou nejzajímavější informace o změně zákona o rozhodčím řízení, kdy Slovensko díky iniciativě právních kanceláří přijalo modifikované UNCITRAL Model Law.

Jsem přesvědčen, že by tato myšlenka neměla zapadnout a dávám tímto podnět k diskuzi, bude-li třeba, tak i na našich stránkách.

Další zajímavá (zákulisní) informace pochází od bývalého prezidenta VIAC Dr. Antona Baiera, který prozradil, jakou cestou dospěli ke změně procesních předpisů, kterými byla přijata obdobná procesní úprava ohledně projednávání návrhu na zrušení rozhodčího nálezu, jako platí ve Švýcarsku. Její předností je skuzečnost, že návrh na zrušení rozhodčího nálezu je projednáván v jedinostupňovém řízení a přímo před nejvyšším soudem. cesta byla složitá, ale dobrá věc se nakonec podařila a o zrušení rozhodčích nálezů již od roku 2014 rozhodují opravdoví odborníci.

S ohledem na současnou praxi jsem přesvědčen, že ani tato myšlenka by neměla zapadnout a dávám tímto podnět k diskuzi, bude-li třeba tak i na našich stránkách.

(c) L. Vostárek